Wizytówka szkoły


Niepubliczne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej w Lublinie

20-716 Lublin
ul. Rzemieślnicza 1
tel./fax 081 526 03 44

sekretariat szkoły:
szkola_tech_dent@poczta.fm

KIERUNKI KSZTAŁCENIAZASADY REKRUTACJI

Przyjęcie kandydatów na I rok następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczym elementem jest kolejność składania dokumentów. Nabór rozpoczyna się w maju.

WYMAGANE DOKUMENTY

- oryginał ukończenia szkoły średniej
- własnoręcznie napisane podanie i życiorys
- zaświadczenie od lekarza szkolnego lub ogólnego o możliwośći dalszego kształcenia
- wypełniony wniosek


Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Techniki Dentystycznej w Lublinie